Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u (links naar) toepasselijke voorwaarden van


Oppenheim Travel BV
Nijenburg 2H
1081 GG  Amsterdam

KvK nr. 33127330
BTW Nr. NL809854922B01


ANVR-reizigersvoorwaarden
Oppenheim Travel BV (KVK 33127330) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen op onze website en uit onze brochure worden aangeboden onder de ANVR Reizigersvoorwaarden (ANVR Reisvoorwaarden voor pakketreizen of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden). die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij wij in de bevestiging/factuur of de offerte uitdrukkelijk hebben aangegeven dat dit niet het geval is.


Voor het lezen en opslaan van de ANVR-reizigersvoorwaarden en overige informatie: website van de ANVR


Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je voor boeking kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de specifieke voorwaarden uit de ANVR-Reizigersvoorwaarden die van toepassing zijn op jouw boeking, t.w. de ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of gekoppeld Reisarrangement voorwaarden en overige ANVR informatie.


Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)
Oppenheim Travel (KVK 33127330)  is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via de website: https: SGR Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (website https://sgr.nl/wp/reisorganisaties/garantieregeling/) vallen de op deze internet website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.


Zie ons SGR certifcaat:  https://certificaten.sgr.nl/certificaten/Oppenheim-Travel


SGR-Certificaat-Behaald


Eigen bijdrage aan SGR:
Sinds 1 februari 2021 betaalt iedere consument die een reis boekt bij een bij SGR aangesloten reisorganisatie € 5 per persoon per boeking. Jarenlang was garantie op uw geboekte vakantie gratis, maar ook na de corona crisis moet het garantiefonds er voor u zijn, zodat u onbezorgd op reis kunt blijven gaan.


Calamiteitenfonds
Oppenheim Travel (KVK 33127330) is aangesloten bij het Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in onze brochure en op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waaop de garantie van toepassing is::


-    (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;


-    de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren


Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.


* Aanvullende voorwaarden Oppenheim Travel
De navolgende bepalingen zijn door Oppenheim travel zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en en Consumentenbond in het kader van de Coordinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen of toevoegingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.  


Naast de ANVR Reizigersvoorwaarden zijn op al onze overeenkomsten de Aanvullende voorwaarden van Oppenheim Travel van toepassing. Deze aanvullende voorwaarden bevatten onder andere de regelingen omtrent betaling, annulering en wijziging van uw boeking. De Aanvullende Voorwaarden van Oppenheim Trave kunnen worden opgevraagd per email en worden bij boeking altijd meegestuurd.


Algemene vervoersvoorwaarden luchtvaartmaatschappijen
Oppenheim Travel maakt voor reizen op deze internet site en uit de brochure gebruik van gerenommeerde luchtvaartmaatschappijen. In aanvulling op de ANVR Consumentenvoorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden van Oppenheim Travel zijn algemene vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij uitdrukkelijk van toepassing. Deze algemene vervoersvoorwaarden kunt u vinden op de website van de betreffende luchtvaartmaatschappij.


Van de luchtvaartmaatschappijen waarvan wij het meest gebruik maken kunt u via onderstaande links de algemene vervoersvoorwaarden inzien en downloaden:


-     Transavia


-     El Al


-     KLM


-     Air France


-     Austrian Airlines


Verantwoord toerisme:
Bij het samenstellen van onze reizen  houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen nu voor jou bijzonder is, maar straks ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen.


Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. 
Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.


Bestrijd kindermisbruik, ook in het buitenland!
Wij steunen actief de ANVR en Defence for Children - EPCAT in de bestrijding van kinderuitbuiting in vakantielanden. Wij nodigen jou uit met ons alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden : www.dontlookaway.nl ,  ook als dit begaan is in het buitenland! 
Meer informatie over het bestrijden van kindermisbruik is bij de reisleiding beschikbaar.