Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u (links naar) toepasselijke voorwaarden van


Oppenheim Travel BV
Nijenburg 2H
1081 GG  Amsterdam

KvK nr. 33127330
BTW Nr. NL809854922B01


ANVR
Oppenheim Travel BV is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. Op alle reizen die op onze website en uit onze brochure worden aangeboden, zijn de ANVR Reisvoorwaarden (ANVR Consumentenvoorwaarden*) van toepassing, tenzij wij in de bevestiging/factuur of de offerte uitdrukkelijk hebben aangegeven dat dit niet het geval is. U kunt deze voorwaarden vinden via de website de ANVR.


Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)
Oppenheim Travel is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via de website van de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.


Vanaf 2021 is er besloten een vergoeding te vragen voor de SGR aan
klanten. Het bedrag is € 5 per deelnemer/reizende. Door de Corona Covid
19 in 2020 is de reisbranche in zwaar weer gekomen. Om te zorgen dat
klanten/reizigers worden gecompenseerd in geval van faillisementen van
aangesloten reisbedrijven.
Het gaat hier om een verplichte bijdrage.


Calamiteitenfonds
Oppenheim Travel is aangesloten bij het Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in onze brochure en op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:


-    (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;


-    de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren


Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.


* Aanvullende voorwaarden Oppenheim Travel
Naast de ANVR Consumentenvoorwaarden zijn op al onze overeenkomsten de Aanvullende voorwaarden van Oppenheim Travel van toepassing. Deze aanvullende voorwaarden bevatten onder andere de regelingen omtrent betaling, annulering en wijziging van uw boeking. De Aanvullende Voorwaarden van Oppenheim Travel kunt u hier downloaden.


Algemene vervoersvoorwaarden luchtvaartmaatschappijen
Oppenheim Travel maakt voor reizen op deze internet site en uit de brochure gebruik van gerenommeerde luchtvaartmaatschappijen. In aanvulling op de ANVR Consumentenvoorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden van Oppenheim Travel zijn algemene vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij uitdrukkelijk van toepassing. Deze algemene vervoersvoorwaarden kunt u vinden op de website van de betreffende luchtvaartmaatschappij.


Van de luchtvaartmaatschappijen waarvan wij het meest gebruik maken kunt u via onderstaande links de algemene vervoersvoorwaarden inzien en downloaden:


-     Transavia


-     El Al


-     KLM


-     Air France


-     Austrian Airlines