Over Oppenheim

Oppenheim Travel is al ruim 45 jaar specialist en deskundig in het organiseren van reizen. Al onze medewerkers zijn zeer ervaren en zullen uw reis tot in de puntjes verzorgen. Uw wensen zijn belangrijk voor ons, dus wij zijn daar waar mogelijk flexibel zodat wij van uw reis een echte droomreis kunnen maken.

ANVR
Oppenheim Travel B.V. is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. Deze strenge normen omvatten onder andere het toepassen van eerlijke voorwaarden, een verplichte deelname aan een garantieregeling als de reisonderneming niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, bescherming van de reiziger in geval van calamiteiten tijdens de reis en het volgen van een verantwoord en duurzaam reisbeleid. Daarnaast kunt u, als u onverhoopt toch niet tevreden bent over de uitvoering van de reis, een geschil altijd voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen. Meer informatie over de voordelen van de ANVR voor u als reiziger kunt u lezen op de website van de ANVR.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)
Oppenheim Travel is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via de website van de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds
Oppenheim Travel is aangesloten bij het Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in onze brochure en op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.